Obowiązek pracodawcy zapewnienia odzieży roboczej

W każdym zakładzie pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników ponosi pracodawca. Dotyczy to zatrudnionych zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych czy osób wykonujących działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracodawca ma obowiązek między innymi zapewnić przestrzeganie w firmie podstawowych zasad w zakresie BHP, dostarczyć swoim podwładnym odpowiednie obuwie i odzież roboczą oraz zapewnić nowym pracownikom szkolenie w zakresie BHP.

Odzież robocza

Pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, ma obowiązek dostarczenia swoim podwładnym odzieży i obuwia roboczego (spełniających polskie normy) w przypadku, gdy:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
  • zużycie odzieży roboczej i obuwia jest niezbędne ze względu na wymagania.

Przepisy powszechnego prawa nie wskazują jednak konkretnych stanowisk i rodzajów pracy. Najważniejsze są natomiast warunki, w jakich odbywa się wypełnianie poszczególnych zadań przez pracowników. Zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze reguluje zazwyczaj wewnątrzzakładowy regulamin. Odzież robocza jest niezbędna w pracy na liniach produkcyjnych, fabrykach czy budowach. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie narażone jest życie i zdrowie pracowników.

Odzież własna pracownika

Pracodawca, w porozumieniu ze swoimi podwładnymi, może określić stanowiska pracy w zakładzie, na których istnieje możliwość używania własnej odzieży czy obuwia spełniających wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z wyjątkiem:

  • stanowisk związanych z bezpośrednią obsługa maszyn i urządzeń technicznych;
  • oraz prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, promieniotwórczymi bądź materiałami biologicznie zakaźnymi.

Odzież robocza i obuwie są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, ale nadal stanowią one własność pracodawcy, co w praktyce oznacza, że pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkodę w mieniu, jeżeli otrzymał je z obowiązkiem zwrotu. Chodzi oczywiście o zniszczenie, które nie miało miejsca w pracy, nie było wynikiem wykonywania obowiązków. Odzież robocza zużywa się szybciej, dlatego gdy powoli przestaje spełniać swoje funkcje i nałożone na nią wymogi, należy poinformować pracodawcę. Ten ma obowiązek wymienić uszkodzone elementy.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.