4 marca 2024

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi trzeci, dobrowolny filar systemu emerytalnego, który w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. Obejmuje specjalny rachunek oszczędnościowy, założony na podstawie pisemnej umowy (tzw. umowa o prowadzenie IKE) przez osobę, która chce gromadzić środki, aby zapewnić sobie w przyszłości godną emeryturę. Oszczędzanie na emeryturę w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne, co oznacza, że każdy podejmuje samodzielną decyzję dotyczącą wysokości kwoty inwestycji czy czasu jej wykonania.

 Podstawowe zasady funkcjonowania

Obecnie Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) może być prowadzone jako:

  • rachunek oszczędnościowy lub lokata bankowa;
  • rachunek papierów wartościowych znajdujący się w publicznym obrocie;
  • polisa na życie z funduszem kapitałowym
  • oraz inwestycja w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Decyzja o wyborze zarówno formy prowadzenia rachunku jak i odpowiedniej instytucji należy wyłącznie do osoby, która chce zapewnić sobie godną i spokojną emeryturę.

Najważniejsze zalety IKE

Oszczędności zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) są przede wszystkim zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19% (tzw. podatek Belki), co stanowi zdecydowanie największą zaletę tej formy oszczędzania. Ulga podatkowa jest możliwa po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia (ewentualnie w dniu pięćdziesiątych piątych urodzin, jeżeli dana osoba nabyła już uprawnienia emerytalne) oraz przy dokonywaniu wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych. Każdy ma również możliwość przeniesienia w dowolnej chwili swoich oszczędności pomiędzy dostawcami z zachowaniem tarczy podatkowej oraz bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów (po dwunastu miesiącach od podpisania umowy). Ponad to wszystkie środki zgromadzone w IKE podlegają dziedziczeniu, zaś wypłacany przez spadkobierców lub osoby uposażone kapitał jest wolny nie tylko od podatku spadkowego, ale także jakichkolwiek innych opłat.

 

Dodaj komentarz