21 lutego 2024

Każdego dnia w Polsce dochodzi do licznych, mniej lub bardziej poważnych zdarzeń drogowych, zwanych powszechnie i niestety często błędnie wypadkami drogowymi. Odróżnienie wypadku od kolizji jest niezwykle istotne głównie ze względu na sposób postępowania oraz konsekwencje prawne.

Kolizja drogowa

Kolizja oznacza zdarzenie drogowe z udziałem co najmniej dwóch pojazdów,  z których przynajmniej jeden został uszkodzony (wszelkiego rodzaju stłuczki), ale nie ucierpiała żadna osoba lub leczenie poszkodowanych nie trwało dłużej niż 7 dni. Sprawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku, gdy uszkodzeniu uległy wyłącznie pojazdy (nie ma ofiar lub rannych) należy:

  • usunąć samochody z drogi (o ile jest to możliwe);
  • ustalić sprawcę, a następnie za porozumieniem stron sporządzić oświadczenie, zawierające: dokładny opis miejsca zdarzenia, numery rejestracyjne aut, dane kierowców, numer polisy, okres jej obowiązywania i nazwę ubezpieczyciela, opis uszkodzeń pojazdów, wskazanie sprawcy, szkic sytuacyjny z zaznaczonymi pasami ruchu, znakami drogowymi.

Warto również wykonać kilka zdjęć miejsca kolizji oraz uszkodzonych pojazdów, a także spisać dane ewentualnych świadków.

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy oznacza natomiast zdarzenie drogowe, spowodowane nieumyślnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu lądowym, w którym przynajmniej jeden z uczestników zmarł lub odniósł obrażenia ciała wymagające leczenia dłużej niż 7 dni. Sprawca ponosi odpowiedzialność tak jak za przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności. W przypadku wypadku drogowego należy natychmiast powiadomić policję oraz wezwać pogotowie ratunkowe, zaś uszkodzone pojazdy muszą pozostać na swoim miejscu. Policja ustali winę, spisze odpowiedni protokół niezbędny w toku dalszego postępowania przed sądem lub w firmie ubezpieczeniowej, zaś sprawca otrzyma stosowny mandat.

Dodaj komentarz