27 września 2023

W ostatnich latach dramatycznie wzrosła liczba osób, które zginęły na przejściu dla pieszych. Brak ostrożności, chwila nieuwagi, brawura kierowcy czy nadmierna prędkość w terenie zabudowanym stają się przyczyną wielkiej tragedii. Według statystyk w 2019 roku zabici piesi na drogach stanowili aż 28% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo swoich obywateli, rząd podjął niezbędne działania, wprowadzając nowe przepisy w Kodeksie ruchu drogowego.

Nowelizacja Kodeksu drogowego w 2019 roku

14 listopada 2019 roku do Dziennika Ustaw, przez Rządowe Centrum Legislacji, został wprowadzony przepis dotyczący obowiązkowej jazdy „na suwak” oraz tworzenia korytarza życia. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać kierowców od 6 grudnia 2019 roku. Nowe zasady mogą wydawać się skomplikowane, ale wystarczy dokładnie wczytać się w treść przepisów lub zapoznać z ich interpretacją.

Jazda „na suwak”

Jazda „na suwak”, zwana również jazdą „na zakładkę” lub metodą zamka błyskawicznego dotyczy dojazdu do zwężenia jazdy. W praktyce oznacza kontynuację ruchu na obu pasach do momentu zwężenia, a następnie przepuszczanie przez każdy pojazd jednego pojazdu z kończącego się pasa. Jazda „na suwak” jest bardzo prosta. Pojazd wpuszczany:

  • dojeżdża aż do końca swojego pasa jezdni,
  • nigdy nie zmienia pasa jezdni wcześniej niż przed końcem swojego pasa, nawet jeśli widzi wolne miejsce na sąsiednim pasie;
  • nie wpuszcza już nikogo innego po tym, jak zostanie wpuszczony.

Pojazd wpuszczający natomiast:

  • wpuszcza tylko jeden samochód z pasa, który się kończy, dopiero przy końcu tego pasa (nie może zrobić tego wcześniej);
  • nie wpuszcza więcej niż ponad pojazd, który właśnie wpuścił;
  • zachowuje odpowiedni odstęp od samochodu poprzedzającego, aby nie tworzyć tzw. fantomowego korka.
https://motoryzacja.interia.pl/

Korytarz życia

Korytarz życia, zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu ruchu drogowego, oznacza natomiast stworzenie przez kierowców wolnego przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych. Polega na przesunięciu się jadących lub stojących w korku samochodów w kierunku najbliższych krawędzi drogi kilku jezdniowej. Rozwiązanie takie jest szczególnie istotne na autostradach oraz drogach ekspresowych, gdzie panuje zazwyczaj duży ruch. Każda kolizja lub wypadek stają się wówczas przyczyną gigantycznego korka. Pas awaryjny jest natomiast wąski i zdarza się, że zostaje zablokowany przez uszkodzone samochody. Głównym założeniem ustawodawcy jest przede wszystkim znaczne skrócenie czasu dojazdu  pojazdów ratunkowych lub innych służb technicznych do miejsca kolizji bądź wypadku. W celu stworzenia korytarza życia:

  • na jezdni z dwoma pasami w tym samym kierunku kierowca poruszający się lewym pasem, ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, zaś kierowca poruszający się prawym pasem ma obowiązek zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
  • na z jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu musi zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów.

Kierowca, znajdujący się na skrajnym pasie ruchu może  wjechać nawet na pobocze lub pas rozdzielający, a następnie kontynuować jazdę dotychczasowym pasem ruchu dopiero po przejechaniu  pojazdu uprzywilejowanego.

https://www.radiator-mototurystyka.pl/

Nowe przepisy w ruchu drogowym od 2020 roku

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie na początku 2020 roku kolejnych zmian w  przepisach ruchu drogowego, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Pojawią się wówczas nowe zasady dotyczące głównie pierwszeństwa pieszych oraz ograniczenia prędkości. Łamanie wprowadzonych przepisów będzie wiązać się z surowymi karami w postaci wysokich mandatów.

Pierwszeństwo dla pieszych na przejściach

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego pieszy będzie miał pierwszeństwo już przed pasami. W związku z tym każdy kierowca powinien zatrzymać się, gdy tylko zobaczy osobę zbliżającą się do przejścia.

Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym

Kolejna zmiana w przepisach Kodeksu drogowego obejmuje ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym o 10 km/h. Głównym celem jest dostosowanie polskiego prawa do zasad i norm panujących obecnie w Unii Europejskiej. Prędkość obowiązująca w późnych godzinach nocnych (między godziną 23.00 a 5.00) zostanie zrównana z prędkością, która obowiązuje w ciągu dnia.

Kary za niedopełnienie formalności

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone również kary za niedopełnienie formalności związane z rejestracją samochodu oraz sprzedaż lub kupnem pojazdu w terminie trzydziestu dni. Przekroczenie tego terminu wiąże się z nałożeniem przez urzędnika kary pieniężnej, która może wahać się w granicach od 200 złotych do nawet 1000 złotych.

Dodaj komentarz