27 lutego 2024
komornik

Blokada konta bankowego przez komornika jest możliwa. W jakich sytuacjach jest ona prowadzona? Co można zrobić, aby odblokować zajęte przez komornika konto?

Kiedy komornik blokuje konto bankowe?

Dłużnik, który nie uregulował swoich należności, może być narażony na przeprowadzenie egzekucji przez komornika. Następuje ona na wniosek wierzyciela, po skierowaniu sprawy do sądu oraz uzyskaniu nakazu zapłaty.

Wobec tego w celu zablokowania konta bankowego przez komornika konieczne jest w pierwszej kolejności skierowanie sprawy do sądu przez wierzyciela. Potem, gdy wydany będzie nakaz zapłaty i opatrzony zostanie on klauzulą wykonalności, wierzyciel może udać się do kancelarii, którą prowadzi komornik sądowy Gliwice czy w innym mieście.

Komornik sądowy na wniosek wierzyciela zajmuje się odzyskiwaniem należności. W tym celu może on również dokonać zajęcia konta bankowego. To bardzo popularny sposób odzyskiwania długów, ponieważ jest on znacznie prostszy niż zajęcie mienia oraz jego sprzedaż. Właśnie dlatego dłużnicy często się z nim spotykają.

Jak wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika?

Komornik zajmuje konto bankowe wtedy, gdy wystosuje odpowiednie pismo do banku. Następnie bank na wniosek komornika zajmuje konto dłużnika. Zgromadzone na nim środki są używane do spłaty należności.

Osoba, której konto bankowe zostało zajęte przez komornika, nie może wtedy swobodnie z niego korzystać, na przykład nie może ona prowadzić przelewów, wypłacać pieniędzy, płacić w sklepie kartą.

Dłużnik, któremu komornik sądowy Gliwice zablokował konto bankowe, musi wiedzieć o tym, że bank nie ma obowiązku przekazywać informacji o blokadzie przed jej dokonaniem.

Warto jednocześnie pamiętać o tym, że komornik musi przekazać dłużnikowi informacje o tym, że toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne. Gdy zatem zostało ono rozpoczęte, można spodziewać się, że nastąpi blokada konta.

W jaki sposób można odblokować konto zajęte przez komornika?

Głównym sposobem odblokowania konta bankowego jest w tym przypadku spłacenie należności. Gdy zatem pojawia się problem z zajęciem rachunku, najprostszą metodą jest uregulowanie długów.

Drugą sytuacją, gdy możliwe jest odblokowanie konta bankowego, które zostało zajęte przez komornika, jest wycofanie się wierzyciela z procesu odzyskania należności.

Dłużnik musi jednocześnie pamiętać o tym, że bank nie może odblokować środków na jego koncie bankowym, dlatego też kontaktowanie się z pracownikami banku nie pozwoli na zdjęcie blokady. Może zrobić to jedynie komornik.

Dodaj komentarz