27 lutego 2024

Przedsiębiorca, wybierając formę opodatkowania dochodów, może zdecydować się na skalę podatkową. Jest to najpopularniejsze rozwiązanie, przede wszystkim ze względu na fakt, iż aby z niego skorzystać, nie trzeba spełniać dodatkowych warunków. Co warto wiedzieć w kontekście rozliczania się z fiskusem przy pomocy skali?

Czym jest skala podatkowa?

Skala podatkowa to jeden z sposobów opodatkowania dochodów. Powszechnie stosowana jest wobec osób zatrudnionych w ramach etatu, natomiast przedsiębiorcy mogą wybrać ją fakultatywnie. Uznawana jest za podstawową formę rozliczania się z fiskusem, gdyż aby ją wybrać, nie trzeba spełniać dodatkowych warunków – inaczej niż w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy podatku liniowego. Skala podatkowa zakłada istnienie progu podatkowego, który od 2022 roku wynosi 120 000 zł. Osoby, które osiągają niższe dochody, zapłacą podatek w wysokości 12% podstawy, natomiast po przekroczeniu progu obowiązywać je będzie stawka 32%. Podatników wybierających skalę dotyczy jeszcze jedna opłata, tak zwana danina solidarnościowa. Wynosi ona 4% i obliczana jest od dochodów ponad 1 000 000 zł. Kwota ta potocznie nazywana jest „trzecim progiem podatkowym”, choć warto mieć świadomość, że nomenklatura ta nie została wprowadzona w przepisach prawa.

Kwota wolna od podatku

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie dochodów metodą skali, mogą skorzystać z tak zwanej kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 30 000 zł, co oznacza, że podatnik osiągający dochód mieszczący się w limicie, nie zapłaci podatku dochodowego. Dobrym przykładem jest przedsiębiorca, który w roku podatkowym zarobił 25 000 zł – ze względu na kwotę wolną, jest on zwolniony z obowiązku opłacania podatku dochodowego.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców

Decydując się na rozliczanie dochodów za pomocą skali podatkowej, należy mieć świadomość braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. W praktyce oznacza to, że składka ta całkowicie obciąża przedsiębiorcę, i to bez względu na jej wysokość. Należy przy tym pamiętać, że od 2022 roku opłaca się ją nie według zadeklarowanej podstawy, a od wygenerowanego dochodu. Więcej na temat samej składki zdrowotnej oraz skali podatkowej można dowiedzieć się w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Czy warto rozliczać dochody za pomocą skali podatkowej?

Skala podatkowa to najpowszechniejsza forma opodatkowania dochodów. Czy warto ją wybrać? Dedykowana jest przede wszystkim podatnikom, którzy ponoszą stosunkowo wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym przypadku ryczałt okazuje się nieopłacalny, nawet przy niższej stawce podatkowej) oraz tym, których roczne dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, a więc nie przekraczają 120 000 zł. Rozliczając się za pomocą skali, podatnik ma obowiązek złożyć roczną deklarację PIT. Może to zrobić do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy zeznanie. Ma on też możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz zastosowania pewnych ulg podatkowych.

Dodaj komentarz