4 marca 2024
sektor msp

MSP to sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Należą do niego firmy, które spełniają określone kryteria pod względem ilości zatrudnionych osób oraz maksymalnych wyników finansowych w ujęciu rocznym. W Polsce stanowią one 99,8 proc. wszystkich działalności gospodarczych. Co trzeba wiedzieć na temat tego sektora? Podpowiadamy.

Czym charakteryzuje się sektor MSP w Polsce?

Do sektora MSP w Polsce należą mikrofirmy, małe oraz średnie firmy. Każda działalność gospodarcza jest bardzo konkretnie definiowana w polskim prawie. Dlatego każde przedsiębiorstwo łatwo zakwalifikować do określonej grupy, znając informację o ilości pracowników oraz definiując jej roczny obrót lub całkowity bilans w okresie roku. W Polsce najwięcej jest mikrofirm, bo aż 96,2 proc. Ich roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro oraz nie zatrudniają więcej niż 10 pracowników. Ważną grupę stanowią także małe firmy. Zatrudniają do 50 osób i ich obrót w ujęciu rocznym nie przekracza 10 mln euro. Niecały 1 proc. w całym sektorze MSP stanowią średnie firmy. Zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz ich roczny obrót wynosi maksymalnie 50 mln euro. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć także pod adresem https://pragmago.pl/porada/sektor-msp-w-polsce/.

Firmy działające w sektorze MSP charakteryzują się szybką dynamiką wzrostu PKB. Są tym samym bardzo ważnym elementem współczesnej gospodarki. To właśnie tutaj jest największy wzrost przychodów i nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza na rozwój oraz nowe i innowacyjne technologie. Nieustannie wzrasta także liczba zatrudnionych w tym sektorze oraz powstają nowe przedsiębiorstwa, które zapewniają różnorodne miejsca pracy.

Co wpływa na ograniczenia firm w sektorze MSP?

Największym wyzwaniem dla każdej firmy, która zaczyna swoją działalność w sektorze MSP, jest utrzymanie płynności finansowej. Statystycznie dwie na trzy firmy są w stanie kontynuować swoją działalność po pierwszym roku. Przyczyna upadku wynika w głównej mierze ze złego przygotowania i niewłaściwego planu, a także niedostatecznego finansowania. Problemem są zwłaszcza zatory finansowe oraz prowadzanie współpracy z niesolidnymi kontrahentami, którzy wykorzystują kontrowersyjne zapisy prawne, aby maksymalnie opóźniać płatności dla własnej korzyści.

Wiele firm z sektora MSP nie rozwija się na tyle dynamicznie, aby aktywnie konkurować z zagranicznymi podmiotami. Przyczyn tego stanu jest bardzo wiele. Między innymi prowadzenie działalności w wąskim zakresie, zwłaszcza na rynek lokalny. Takie firmy nie planują sprzedawać swoich wyrobów za granicę ani nawiązywać współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Dodaj komentarz