4 marca 2024

System ubezpieczeń społecznych, aktualnie obowiązujący w Polsce, nie gwarantuje godnej i satysfakcjonującej emerytury, dlatego już dziś warto poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością i rozpocząć proces oszczędzania chociażby w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Dlaczego IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), wchodzące w skład tzw. III filaru emerytalnego, oznacza dobrowolna, dodatkową formę ubezpieczenia społecznego w Polsce. Proces oszczędzania może rozpocząć każda osoba, która ukończyła szesnaście lat, w tym również osoby wykonujące wolny zawód (np. prawnik, lekarz), samozatrudnione lub pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nawet okresowo bezrobotne. Do najważniejszych zalet IKE należy:

 • brak podatku Belki – po spełnieniu określonych warunków, wszystkie pieniądze zgormadzone na rachunku są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych;
 • dziedziczenie środków bez płacenia podatków– po śmierci właściciela IKE wszystkie środki dziedziczą spadkobiercy lub osoby uposażone;
 • niskie koszty;
 • pełna swoboda przy wyborze zarówno instytucji jak i formy oszczędzania;
 • możliwość zmiany w dowolnym momencie decyzji dotyczącej alokacji aktywów. Instytucji, a nawet rezygnacji z konta (w przypadku rezygnacji po upływie dwunastu miesięcy od założenia konta właściciel nie ponosi żadnych dodatkowych opłat);
 • brak konieczności dokonywania systematycznych wpłat – środki można wpłacać ratami lub w całości.

Gdzie założyć IKE?

IKE, które w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem w polskim społeczeństwie, prowadzą na podstawie specjalnej, pisemnej umowy:

 • banki;
 • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte);
 • zakłady ubezpieczeń na życie;
 • podmioty prowadzące działalność maklerską
 • oraz dobrowolne fundusze emerytalne.

Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą natomiast przekroczyć kwoty odpowiadającej określonej stawce prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Dodatkowy limit został ustalony również dla osób małoletnich pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia.

Dodaj komentarz