4 marca 2024

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wielu, różnorodnych zdarzeń w postaci kolizji, stłuczek czy wypadków, które w większości regulowane są przepisami ruchu drogowego. Problem natomiast pojawia się, gdy dochodzi do kolizji chociażby z kierowcą, który uciekł, dyplomatą czy pijanym kierowcą…

Kolizja z kierowcą, który uciekł

W przypadku kolizji samochodowej z kierowcą, który zbiegł z miejsca zdarzenia, należy przede wszystkim:

  • niezwłocznie powiadomić policję (tylko wtedy bowiem można ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny);
  • zabezpieczyć wszystkie dowody potwierdzające, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi zbiegły z miejsca zdarzenia sprawca kolizji (w tym zeznania świadków);
  • zgłosić jak najszybciej szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym poszkodowany posiada wykupioną polisę OC (przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle akta do UFG).

Osoba zgłaszająca szkodę ma również obowiązek udowodnić jej wysokość, stąd też właściciel uszkodzonego pojazdu musi przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, umożliwiające wycenę szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca natomiast świadczenie tylko za szkody osobowe (związane z utratą zdrowia).

Kolizja z dyplomatą

W przypadku kolizji z dyplomatą, który w związku z posiadanym immunitetem nie musi przedstawiać swoich dokumentów, konieczne jest wezwanie policji. Niestety przedstawiciel prawa nie może nałożyć na dyplomatę mandatu, nawet jeżeli jest winna zaistniałej sytuacji. Policjant jedynie sprawdza autentyczność legitymacji, a następnie przesyła tzw. kartę informacyjną do Dyżurnego Protokołu Dyplomatycznego MSZ, gdzie następuje ustalenie firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

Kolizja z pijanym kierowcą

Pijani kierowcy, mimo przeprowadzania różnorodnych kampanii społecznych, wciąż stanowią ogromne zagrożenie na polskich drogach, przyczyniając się do wielu kolizji, a nawet śmiertelnych wypadków. Należy natomiast pamiętać, że odszkodowanie za zdarzenie spowodowane przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu zostaje wypłacone z obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji bardzo ważne jest ustalenie ubezpieczyciela oraz numeru polisy sprawcy wypadku, a jeśli poszkodowany nie potrafi uzyskać takiej informacji od kierowcy, może zwrócić się do funkcjonariuszy policji.

Dodaj komentarz