27 lutego 2024
higienistka

Chcesz znaleźć zatrudnienie jako higienistka stomatologiczna? Aby rozpocząć pracę na takim stanowisku, należy posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy. W jaki sposób je zdobyć? Sprawdź najważniejsze informacje o tym, czym zajmuje się higienistka stomatologiczna i w jaki sposób można uzyskać takie wykształcenie!

Kim jest higienistka stomatologiczna i czym się zajmuje?

Higienistka stomatologiczna jest pracownikiem zajmującym się bezpośrednią współpracą z dentystą, a także ma ona uprawnienia do wykonywania niektórych zabiegów profilaktycznych i leczniczych pacjentów.

W gabinecie stomatologicznym higienistka bardzo często zajmuje się przeprowadzaniem zabiegów higienizacji jamy ustnej, czyli usuwaniem kamienia, piaskowaniem, lakierowaniem i lakowaniem zębów, wykonuje wyciski, instruuje pacjentów o tym, jak powinno się dbać o higienę jamy ustnej.

Podczas prowadzonych przez dentystę zabiegów zajmuje się ona również pomaganiem mu przez przygotowywanie i podawanie odpowiednich materiałów, narzędzi.

Dodatkowo higienistka w gabinecie może zajmować się przygotowywaniem stanowisk dentystycznych, przeprowadzaniem prac związanych z utrzymaniem czystości, dezynfekcją.

Jak można uzyskać zatrudnienie na stanowisku higienistki stomatologicznej?

Aby rozpocząć pracę jako higienistka stomatologiczna, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Są one określane jako MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Kwalifikacje do pracy na tym stanowisku można uzyskać w trakcie nauki w szkole policealnej. Szkoły te oferują kształcenie w tym właśnie kierunku – często jest ono również bezpłatne.

Kształcenie w kierunku higienistka stomatologiczna Kraków – dokładne informacje o ofertach nauczania można dzisiaj wyszukać w internecie.

Jak długo trwa nauka na kierunku higienistka stomatologiczna?

Czas trwania nauki najczęściej wynosi 2 lata, czyli 4 semestry. Dotyczy do nauki prowadzonej w trybie stacjonarnym, które mogą odbywać się w ciągu tygodnia albo w weekendy zależnie od wybranej oferty.

Higienistka stomatologiczna – jak zapisać się na zajęcia w tym kierunku?

Osoby, które chciałyby pracować na stanowisku higienistki stomatologicznej, mogą obecnie zapisać się na zajęcia bez konieczności posiadania zaliczonego egzaminu maturalnego.

Podstawowe wymogi związane z przyjęciem na kierunek to ukończenie szkoły średniej, a także przekazanie do szkoły niezbędnych dokumentów. Zaliczane są do nich wniosek o przyjęcie, zaświadczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w danym kierunku, a także zdjęcia. Należy też okazać dowód osobisty.

Dodaj komentarz