29 listopada 2022

Wystarczy chwila nieuwagi lub niewielki błąd by stać się uczestnikiem kolizji drogowej. Nawet niegroźna stłuczka samochodowa może stać się przyczyną dosyć poważnych problemów zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. Ogromny stres, który pojawia się w trakcie całego zdarzenia, często nie pozwala dokonać racjonalnej oceny zaistniałej sytuacji. Przede wszystkim należy powstrzymać narastającą panikę, zachować zdrowy rozsądek i sprawdzić, czy nie ma osób rannych.

Jak zabezpieczyć miejsce kolizji?

Każdy uczestnik kolizji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma obowiązek zatrzymać pojazd, nie powodując jednocześnie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niezatrzymanie pojazdu może być potraktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami karnymi i finansowymi. Jeżeli jednak samochód został mocno uszkodzony w wyniku kolizji i dalsza jazda jest nim niemożliwa, wówczas należy spróbować zepchnąć auto na pobocze drogi lub odpowiednio zabezpieczyć miejsce kolizji poprzez:

 • wystawienie trójkata ostrzegawczego w odległości 3 – 50 metrów za pojazdem w terenie niezabudowanym lub przy samochodzie w terenie zabudowanym (100 metrów na autostradzie),
 • włączenie świateł awaryjnych lub pozycyjnych (gdy nie ma świateł awaryjnych bądź nie działają).

Oznaczenie miejsca zdarzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wiąże się z możliwością otrzymania mandatu. Ponad to nikt nie może przebywać w samochodzie, który musiał zostać na drodze. Wszyscy pasażerowie powinni wysiąść i czekać na pomoc w bezpiecznej odległości. W trakcie zabezpieczania miejsca wypadku warto założyć kamizelkę odblaskową ze względu na bezpieczeństwo mimo, iż przepisy prawa tego nie wymagają.

Kiedy wezwać policję?

Większość kolizji, w których nie ma poszkodowanych, kończy się zazwyczaj spisaniem wspólnego oświadczenia uczestników zdarzenia. Wiele jednak osób w obawie przed problemami z ubezpieczycielem pojazdu decyduje się na wezwanie policji, co wiąże się z mandatem i punktami karnymi. Interwencja policji jest natomiast niezbędna w przypadku:

 • trudności z ustaleniem sprawcy kolizji;
 • podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej;
 • gdy auto należy do leasingodawcy lub jest wynajęte z wypożyczalni samochodowej;
 • kolizji z obcokrajowcem;
 • podejrzenia, że stłuczka jest spowodowana w celu wymuszenia odszkodowania,
 • gdy sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce przedstawić do wglądu dokumentu tożsamości bądź dokumentów pojazdu.

Oświadczenie o kolizji drogowej

Oświadczenie o kolizji drogowej oznacza dokument spisany przez uczestników zdarzenia drogowego, w którym sprawca przyznaje się dobrowolnie do winy. Na podstawie tego dokumentu poszkodowany ma prawo ubiegac się o odszkodowanie w procesie likwidacji szkody. Samodzielnie przygotowane oświadczenie woli powinno zawierać, takie dane jak:

 • dane sprawcy i poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zameldowania, numery dowodów osobistych);
 • data, godzina i miejsce zdarzenia;
 • numery prawa jazdy i organy wydające prawo jazdy;
 • numery rejestracyjne pojazdów;
 • numer polisy ubezpieczenia sprawcy i nazwę twarzystwa ubezpieczeniowego;
 • oświadczenie sprawcy kolizji;
 • krótki opis zdarzenia;
 • podpisy stron (sprawcy i poszkodowanego).

Warto również zaznaczyć że podczas stłuczki żaden z kierowców nie był pod wpływem alkoholu (o ile jest to zgodne ze stanem faktycznym). Odpowiedni sporządzone oświadczenie woli znacznie ułatwi zgłoszenie kolizji drogowej oraz przyspieszy wypłatę należnego odszkodowania.

Dokumentacja miejsca kolizji

Doskonałym uzupełnieniem oświadczenia o kolizji drogowej jest dobrej jakości zdjęcie z miejsca zdarzenia. Fotografia ułatwi ubezpieczycielowi analizę wszystkich okoliczności kolizji i wydanie opinii. Poszczególne zdjęcia powinny przedstawiać wszystkie uszkodzenia, samochody uczestniczące w zdarzeniu, a także miejsce, w którym nastąpiła stłuczka. Jeżeli na miejscu kolizji byli świadkowie, warto zdobyć kontakty. Relacja świadków może okazać się konieczna, jeżeli sprawca będzie próbował wycofać swoje wcześniejsze oświadczenie.

Zgłoszenie do ubezpieczyciela

Ostatnim etapem postępowania w przypadku kolizji drogowej jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o kolizji drogowej wraz z dokumentacją zdjęciową zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdu. Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek pisemnego poinformowania poszkodowanego o wszelkich decyzjach: przyznaniu lub nieprzyznaniu odszkodowania, a także o zmianie jego wysokości. Wypłata odszkodowania powinna natomiast nastąpić  w ciągu trzydziestu dni od dnia zgłoszenia wypadku.

Dodaj komentarz